Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Kolera

Kolera ni indwara iterwa n’agakoko kaza mu mazi mabi, cyangwa yanduzwa no kunnywa amazi yanduye no kurya ibiryo byanduye. Ibyo bigaterwa no kuba utakarabye intoki mu gihe utegura amafunguro yawe, yanduzwa kandi nísazi zagiye ku musarane (amabyi) zikajya ku biryo.kolera yiganza cyane ahantu hatari amazi meza anyura mu matiyo cyanecyane mu migezi itemba no mu bizenga. Kolera ni icyorezo cyane ahantu mu byaro.

Ibiyiranga
Ikimenyetso cy’ingenzi ni uguhitwa.  Umubiri ntubasha gukoresha amazi nibitunga umubiri noneho umurwayi akarwara umnwuma, akananirwa, akagira inyota.  Umubiri we urumirana, akagira iseseme ndetseakabara mu nda.

Kuyirwanya
Ni byiza ko wisubiza amazi uba watakaje unywa amazi arimo umunyu ndetse n’isukari.

0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation