Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Muri aka gace

  • NI GUTE TWAKWIRINDA MALARIYA?

NI GUTE TWAKWIRINDA MALARIYA?

Hari uburyo bwinshi dushobora kwirindamo malariya. Ikintu nyamukuru tugomba guhora twibuka ni uko malariya izanwa no kuba warumwe n’umubu ugushyiramo udukoko cyane cyane nijoro. Uburyo bwo kwirinda bw’ingenzi ni ukuryama buri gihe mu nzitiramibu iteye umuti.

Ubundi buryo twakoresha twavuga ubu bukurikira:

  •  Gukamya ibidendezi by’aho imibu yororokera
  • Gutema ibihuru byegereye urugo aho imibu ukunda kwihisha
  • Gukinga amadirishya y’inzu uko bugorobye
  • Gushyira utuyungiro mu madirishya
  • Gutera umuti wica imibu mu nzu
0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation