Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Uburezi bwihariye

Uburezi bwihariye ni uburezi butameze nk’uburezi busanzwe bufasha abana bafite imbogamizi mu kwiga. Izo mbogamizi zishobora kuba ari zo mu mutwe cyangwa ari zo mu mubiri. Ikimuga mu mubiri ashobora atareba neza cyangwa ngo yumve neza, cyangwa ajyendera mu kagare. Umwana umugaye mu mutwe ashobora kuba atamenya ibijya imbere, akunda byose, ibibazo mu kumenya ibyanditse, n’ibindi byose bituma imyigire iruhanya.

Hano mu Rwanda, uburezi bw’abana bafite imbogamizi zihariye, mbere bwari bwiganje mu mashuri yigenga agengwa n’imishinga ifashijijwe na leta mu bijyanye n’ibikoresho ndetse n’imishahara y’abarimu. Ubu none, guverinoma yabonye ko uburezi ari ubwa bose, ikaba iteganya guha abana bafite imigambi yihariye umwanya wambere.

© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation