Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Muri aka gace

Ni iki wagombye gukora niba utekereza ko imyigire y’umwana wawe icumbagira?

Niba wibaza ko iyi myigire ye icumbagira, ganira n’umwarimuwe ku buryo hashakishwa aho ikibazo cyaba kirimu ishuri. Bazashobora kuguha inam z’intambwe ikurikiyeho. Igihe cyose utu tumenyetso tutagaragaye neza, kandi mu by’ukuri aricyokibazo, ubwo wahita umushakia umuganga wita ku bibazo byo mu mutwe wo kumusuzuma.

Akenshi abana bafite ADHD, disiregisiya, ufite ibibazo byo kubyibuha, cyangwa ibindi bibazo by’imikurire, cyangwa se ibibazo bihuye, biba bishingiye ku buryo yitabwaho, afashwe buri munsi. Ibyo ariko bitandukanye n’igihe ikibazo cy’umwana cyaba gituruka ku mirebereye ndetse n’imyumvire. Ibyo rero byasaba gushaka muganga w’amaso cyangwa uvura indwara zo mu matwi.

Ibi bikorwa byose bitwara amafaranga menshi, amwe ashobora kwishyurwa bitewe n’ubwisungane bwawe mu ivuriro.Akira neza inama zivuye aho umwana yiga, ndetse no mu ishuri nya-mico niba hari irihari, mbere yo gutangira uburyo bwo kumwitaho wenda igihe k’imwe butazanamubera bwiza.

Umwarimu w’umwana wawe azakubwira niba ibabazo bivuka mu ishuri. Kandi ko wenda hari igikorwa kugirango afashwe. Ibuka, iyo umwana agaragaza kimwe n’ibi (cyangwa bibiri) ariko bitari buir gihe, bagakenera ubufasha bw’aho ari hose, bushobora gukorerwa murugo cyangwa mu ishuri. Niba warasuzumye imicoye murugo, bwira umwarimuwe arebe ko ibyo bibazo bivuka no mu ishuri.

0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation