Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Iterambere ry’igikuriro

Umwana wawe akeneye gukomera kugirango ashobore kwicara, kugira intenge ndetse no gukoresha ikaramu y’igiti mu ishuri.

Icyiciro cy’imyitozo.

Ibi ni ibijanye n’inyama ndende zigize umubiri.

Ibibituma umuntu ashobora kugenda, kwirukano gusimbuka. Wamufasha kubibungabunga gutya:

Gukinana nawe imikino y’imipira. Kumushishikariza gukina udupira duto. Kumufasha guhagarara ku mano akongera agahagarara ku kirenga kugira ngo amenye kwikaragiraho ndetse rero akajya ayahagararaho asubira ku kirenge cyose.

Niba ashobora kugenda agana imbere nta kibazo, mutoze kugana n’inyuma afate umupira uriho uridunda.

Gerageza gusimbukira hejuru, gusimbuka umurambararo, ndetse no kwibirindra hamwe n’umwana wawe.

Imyitozo myiza:

Ibi byo bijyanye n’inyama ngufi zigize umubiri, kandi rero bifasha mu guterura utuntu duto, ndetse no gufata ikaramu y’igiti, wamufasha rero kubibungabunga, umukoresha ibi bikurikira:

Gukora udupira duto tutari utwo gukina mukibuga cyangwa ukajya udukaraga hagati y’intoki

Guca amafoto ukoresheje imakasi ntoya

Kwegeranya ibipapuro, ibitambaro byo kubangamo imipira mito

Gushyira hamwe inigi ndetse n’ibikoresho byanywerewemo (ibipende)

Gushushanya no gusigamo amabara

0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation