Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

I NYANDIKOZ’UBWOROZI

Kuki ngomba kubika inyandiko z’ubworozi?

Inyandiko  ni amakuru yafashwe neza kandi mu buryo bw’ubahirije amategeko kandi akanabikwa kugirango akoreshwe kumpamvu runaka .Kugira ngo ushobore gucunga ku buryo buhagije enterprise raporo za kozwe neza kandi zabitswe neza ni ngombwa.Inyandiko zikorwa ku mpamvu yo kugirango umenye amakuru kandi ufate ibyemezo mu mushinga wawe.

Inyandiko zizakoreshwa:

 • Mukumenya inyungu zituruka mu buryo wakoresheje butanga umusaruro runaka.
 • Mukugererenya ubushobozi bw’ibyo ukoresha nk’ubutaka, abakozi ndeste nibyo ukoresha(ibikoresho,amafaranga),n’ibikorwa bitandukanye bitanga biguha umusaruro.
 • Bifasha nyiri bikorwa muguteza imbere agaciro k’imirimo y’ubworozi.
 • Mu kubika amakuru ya entreprise kugira ngo azakoreshwe mugihe kizaza.

Inyandiko zakagombye gukoreshwa mu gufata ibyemezo mu bworozi kandi zigakoreshwa muburyo nyabwo,niba Atari ibyo kwaba ari ugutakaza , amafaranga ndeste n’ingufu.Inshuro nyinshi, inyandiko zibikwa akenshi kugirango hatangwe raporo zijyanye n’akazi,e texte (ajouter le texte en gras) .Inyandiko ibitswe neza ikoreshwa kenshi ariko ntigira agaciro ubuziaraherezo.

Ibimenyesto byiza bishobora kwibukwa ibindi bikibagirana.

Inyandiko ikozwe ikozwe neza  nanone ni igikoresho gifite agaciro mu gupima umusaruro w’ubushyo bwawe ndeste no gufata ibyemezo mu buryo bwo ku wucunga.

 • Inyandiko zigomba kuba zikozwe neza kugirango zikoreshwe neza.
 • Inyandiko zose zigomba ibirimo byose. Ibi ni ngenzi muri enterprise.

Kubika inyandiko ku nka

Kubika inyandiko neza ni uburyo bwo gufata neza umutungo w’ ishyirahamwery’inka/ikaragirobizaba ari ubufasha mu iterambere ry’ubworozi n’inganda mu gihugu icyo aricyo cyose.

Akamaro ko kubika neza inyandandiko ni:

 • Bifasha mu gucunga neza amashyo.
 • Byongera inyungu ku musaruro.
 • Kugenzura amatungo mu itoranya.
 • Kongera agacirpo ku matungo.
 • Kugenzura iteganya ryo guhindura amatungo bavanze intanga.
 • Bifasha ihitamo ry’amatungo adatanga umusaruro uhagije.
 • Kumenya inyungu/igihombo.
 • Kubona inguzanyo
 • Guteza imbere abakozi.
 • Bifasha mu kumenya uko wahangana n’indwara.
 • Bifasha mu gupanga ibyo zirya.
   
3
Average: 3 (1 vote)
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation