Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Kuziha imiti no kuzikingira

Kuziha imiti

Indwara zimwe nazimwe zishobora gukira wifashishije imiti. Indwara ziterwa n’udukoko nk’inda cyangwa iminyorogoto zishobora gukira wifashishije imiti yica udukoko cyangwa ukoresha uburyo bworoshye nko kuzisiga amavuta. Indwara zimwe ziterwa n’udukoko two mu myanda dutera guhitwa, ishobora gukira wifashishije antibiotic. Ku ndwara ziterwa n’agakoko ka virus zishobora kwirindwa  ukingira amatungo.

Gukingira

Inkoko zose zigomba gukingirwa indwara ziterwa na virusi ziboneka cyane muri ako gace zirimo. Urukingo rugomba kuba rukingira indwara ya newcastle na fowl pox.  Gukingira ibicurane byingurube nibyo kwirinda, niyo waba wahawe uruhusa n’umuganga w’amatungo. Izindi ndwara ziterwa n’agakoko ka virus nka gumboro na marek zishobora gukingirwa, ariko ntabwo ari ingenzi cyane mu cyaro. Indwara ziterwa n’udukoko two mu myanda nka fowl cholera zishobora kwirindwa ukoresha urukingo. Inkoko zigomba gukingirwa zikiri ntoya cyane, na mbere yuko zitangira gutera amagi. Inyoni nyinshi zitakingiwe zikiri ntoya zifatwa cyane n’indwara no gupfa vuba. Urukingo rugomba guhabwa gusa inyoni nzima zitarwaye. Iyo ukingiye inyoni irwaye ushobora kuyica, ugomba kuyikingira mbere ho ibyumweru bibi ngo ifatwe n’indwara, kugira ngo wongere ubukana bw’urukingo.
 

1
Average: 1 (1 vote)
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation